Πότε γιορτάζει ο Αβέρκιος;

Η γιορτή του ονόματος Αβέρκιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Οκτωβρίου (22/10/2024). Δηλαδή σε 94 μέρες από σήμερα.

Ο Αβέρκιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Αβέρκιος

Αβερκία

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: