Πότε γιορτάζει η Μελιτίνη;

Η γιορτή του ονόματος Μελιτίνη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Οκτωβρίου (29/10/2021). Δηλαδή σε 165 μέρες από σήμερα.

Η Μελιτίνη γιορτάζει επίσης στις 16 Σεπτεμβρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μελιτίνη

Μελιτίνος, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: