Πότε γιορτάζει ο Μαρκιανός;

Η γιορτή του ονόματος Μαρκιανός γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Οκτωβρίου (30/10/2022). Δηλαδή σε 33 μέρες από σήμερα.

Ο Μαρκιανός δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μαρκιανός

Μαρκίνος

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: