Πότε γιορτάζει η Αμπλία;

Η γιορτή του ονόματος Αμπλία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου (31/10/2022). Δηλαδή σε 34 μέρες από σήμερα.

Η Αμπλία δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Αμπλία

Αμπλίος

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: