Πότε γιορτάζει η Στρατονίκη;

Η γιορτή του ονόματος Στρατονίκη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου (31/10/2024). Δηλαδή σε 165 μέρες από σήμερα.

Η Στρατονίκη δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Στρατονίκη

Στρατή, Νίκη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: