Πότε γιορτάζει η Μεταξία;

Η γιορτή του ονόματος Μεταξία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου (08/11/2022). Δηλαδή σε 34 μέρες από σήμερα.

Η Μεταξία δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μεταξία

Μεταξούλα, Ταξούλα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: