Πότε γιορτάζει η Θεοκτίστη;

Η γιορτή του ονόματος Θεοκτίστη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου (09/11/2024). Δηλαδή σε 107 μέρες από σήμερα.

Η Θεοκτίστη δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: