Πότε γιορτάζει η Μαύρα;

Η γιορτή του ονόματος Μαύρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Νοεμβρίου (09/11/2023). Δηλαδή σε 157 μέρες από σήμερα.

Η Μαύρα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μαύρα

Μαυρούλα, Μαυρίτσα, Μαύρος

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: