Πότε γιορτάζει ο Ηρωδίων;

Η γιορτή του ονόματος Ηρωδίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Νοεμβρίου (10/11/2024). Δηλαδή σε 205 μέρες από σήμερα.

Ο Ηρωδίων δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ηρωδίων

Ροδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: