Πότε γιορτάζει ο Μίλων;

Η γιορτή του ονόματος Μίλων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Νοεμβρίου (10/11/2024). Δηλαδή σε 205 μέρες από σήμερα.

Ο Μίλων δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μίλων

Μίλος, Μίλης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: