Πότε γιορτάζει ο Βίκτωρ;

Η γιορτή του ονόματος Βίκτωρ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου (11/11/2024). Δηλαδή σε 114 μέρες από σήμερα.

Ο Βίκτωρ δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Βίκτωρ

Βίκτορας, Βικτωρία, Βικτορία, Βικτόρια

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: