Πότε γιορτάζει ο Μηνάς;

Η γιορτή του ονόματος Μηνάς γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου (11/11/2024). Δηλαδή σε 109 μέρες από σήμερα.

Ο Μηνάς δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μηνάς

Μηναίς, Μήνα,

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: