Πότε γιορτάζει ο Γεννάδιος;

Η γιορτή του ονόματος Γεννάδιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου (17/11/2024). Δηλαδή σε 173 μέρες από σήμερα.

Ο Γεννάδιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: