Πότε γιορτάζει η Μαρία;

Η γιορτή του ονόματος Μαρία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου (21/11/2021). Δηλαδή σε 267 μέρες από σήμερα.

Η Μαρία γιορτάζει επίσης στις 15 Αυγούστου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μαρία

Μάριος, Μάρω, Μαριώ, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μαριέττα, Μαρούσα, Μάρσια

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: