Πότε γιορτάζει ο Θαλής;

Η γιορτή του ονόματος Θαλής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Μαρτίου (11/03/2024). Δηλαδή σε 234 μέρες από σήμερα.

Ο Θαλής δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Θαλής

Θαλλός, Θαλλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: