Πότε γιορτάζει η Σουλτάνα;

Η γιορτή του ονόματος Σουλτάνα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Νοεμβρίου (21/11/2024). Δηλαδή σε 119 μέρες από σήμερα.

Η Σουλτάνα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σουλτάνα

Σουλτάνης, Σούζυ, Σούζη, Σουλτανίτσα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: