Πότε γιορτάζει η Σεσίλια;

Η γιορτή του ονόματος Σεσίλια γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Νοεμβρίου (22/11/2024). Δηλαδή σε 150 μέρες από σήμερα.

Η Σεσίλια δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σεσίλια

Κεκίλια

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: