Πότε γιορτάζει ο Θεοφάνης;

Η γιορτή του ονόματος Θεοφάνης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαρτίου (12/03/2023). Δηλαδή σε 353 μέρες από σήμερα.

Ο Θεοφάνης γιορτάζει επίσης στις 6 Ιανουαρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Θεοφάνης

Φανή, Φάνης, Θεοφανία, Φένια, Φάνια, Φανούλα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: