Πότε γιορτάζει ο Ιουβενάλιος;

Η γιορτή του ονόματος Ιουβενάλιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Δεκεμβρίου (13/12/2023). Δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα.

Ο Ιουβενάλιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ιουβενάλιος

Ιουβεναλία, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: