Πότε γιορτάζει η Θεοφανώ;

Η γιορτή του ονόματος Θεοφανώ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Δεκεμβρίου (16/12/2024). Δηλαδή σε 246 μέρες από σήμερα.

Η Θεοφανώ δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: