Πότε γιορτάζει ο Ίακχος;

Η γιορτή του ονόματος Ίακχος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου (17/12/2023). Δηλαδή σε 9 μέρες από σήμερα.

Ο Ίακχος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: