Πότε γιορτάζει ο Σεβαστιανός;

Η γιορτή του ονόματος Σεβαστιανός γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Δεκεμβρίου (18/12/2021). Δηλαδή σε 215 μέρες από σήμερα.

Ο Σεβαστιανός γιορτάζει επίσης στις 26 Φεβρουαρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σεβαστιανός

Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: