Πότε γιορτάζει ο Στέφανος;

Η γιορτή του ονόματος Στέφανος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Δεκεμβρίου (27/12/2024). Δηλαδή σε 160 μέρες από σήμερα.

Ο Στέφανος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Στέφανος

Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα, Στέφη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: