Πότε γιορτάζει ο Γεδεών;

Η γιορτή του ονόματος Γεδεών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Δεκεμβρίου (30/12/2024). Δηλαδή σε 163 μέρες από σήμερα.

Ο Γεδεών δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: