Πότε γιορτάζει ο Φιλέταιρος;

Η γιορτή του ονόματος Φιλέταιρος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Δεκεμβρίου (30/12/2024). Δηλαδή σε 216 μέρες από σήμερα.

Ο Φιλέταιρος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Φιλέταιρος

Φιλέταιριος, Φιλεταίρης, Φιλεταιρία, Φιλεταίρα, Φιλεταίρη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: