Πότε γιορτάζει η Ουρανία;

Η γιορτή του ονόματος Ουρανία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου (06/01/2021). Δηλαδή σε 234 μέρες από σήμερα.

Η Ουρανία γιορτάζει επίσης στις 1 Σεπτεμβρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ουρανία

Ράνια

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: