Πότε γιορτάζει η Βασίλισσα;

Η γιορτή του ονόματος Βασίλισσα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιανουαρίου (08/01/2023). Δηλαδή σε 214 μέρες από σήμερα.

Η Βασίλισσα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: