Πότε γιορτάζει η Ευφρασία;

Η γιορτή του ονόματος Ευφρασία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Ιανουαρίου (19/01/2022). Δηλαδή σε 48 μέρες από σήμερα.

Η Ευφρασία δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ευφρασία

Ευφρασίτσα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: