Πότε γιορτάζει ο Πάτροκλος;

Η γιορτή του ονόματος Πάτροκλος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Ιανουαρίου (21/01/2024). Δηλαδή σε 237 μέρες από σήμερα.

Ο Πάτροκλος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Πάτροκλος

Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: