Πότε γιορτάζει η Μαλαματή;

Η γιορτή του ονόματος Μαλαματή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Φεβρουαρίου (03/02/2018). Δηλαδή σε 50 μέρες από σήμερα.

Η Μαλαματή γιορτάζει επίσης στις 30/04.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μαλαματή

Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: