Πότε γιορτάζει ο Θεοδόσιος;

Η γιορτή του ονόματος Θεοδόσιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιανουαρίου (11/01/2023). Δηλαδή σε 41 μέρες από σήμερα.

Ο Θεοδόσιος γιορτάζει επίσης στις 17 Ιανουαρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Θεοδόσιος

Θεοδοσία, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: