Πότε γιορτάζει ο Τρωάδιος;

Η γιορτή του ονόματος Τρωάδιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Μαρτίου (02/03/2024). Δηλαδή σε 225 μέρες από σήμερα.

Ο Τρωάδιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Τρωάδιος

Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: