Πότε γιορτάζει ο Σωφρόνιος;

Η γιορτή του ονόματος Σωφρόνιος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Μαρτίου (11/03/2024). Δηλαδή σε 331 μέρες από σήμερα.

Ο Σωφρόνιος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σωφρόνιος

Σωφρόνης, Σωφρονία

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: