Πότε γιορτάζει η Σαβίνα;

Η γιορτή του ονόματος Σαβίνα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Μαρτίου (11/03/2022). Δηλαδή σε 165 μέρες από σήμερα.

Η Σαβίνα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σαβίνα

Ζαμπίνα, Ζαμπία

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: