Πότε γιορτάζει ο Μακεδών;

Η γιορτή του ονόματος Μακεδών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου (27/03/2024). Δηλαδή σε 312 μέρες από σήμερα.

Ο Μακεδών δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μακεδών

Μακεδόνιος, Μακεδόνας, Μακεδόνης, Μακεδονία, Μακεδονούλα, Μακεδονίτσα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: