Πότε γιορτάζει ο Τιμόθεος;

Η γιορτή του ονόματος Τιμόθεος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Απριλίου (10/04/2021). Δηλαδή σε 42 μέρες από σήμερα.

Ο Τιμόθεος γιορτάζει επίσης στις 22 Ιανουαρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Τιμόθεος

Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Τιμοθέα, Τιμοθέη, Τίμα, Τίμη, Θέος, Θέα, Θέη

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: