Πότε γιορτάζει η Καλλίς;

Η γιορτή του ονόματος Καλλίς γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Απριλίου (16/04/2023). Δηλαδή σε 129 μέρες από σήμερα.

Η Καλλίς δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Καλλίς

Καλλίδα, Καλλία, Κάλλι, Καλίς, Καλίδα, Καλία, Κάλι

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: