Πότε γιορτάζει ο Σωσίπατρος;

Η γιορτή του ονόματος Σωσίπατρος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου (29/04/2021). Δηλαδή σε 347 μέρες από σήμερα.

Ο Σωσίπατρος γιορτάζει επίσης στις 10 Νοεμβρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Σωσίπατρος

Σωπάτρα, Σώπατρος, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: