Πότε γιορτάζει η Κέρκυρα;

Η γιορτή του ονόματος Κέρκυρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου (29/04/2024). Δηλαδή σε 15 μέρες από σήμερα.

Η Κέρκυρα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: