Πότε γιορτάζει η Ισιδώρα;

Η γιορτή του ονόματος Ισιδώρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Μαΐου (01/05/2024). Δηλαδή σε 280 μέρες από σήμερα.

Η Ισιδώρα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: