Πότε γιορτάζει η Τάμαρα;

Η γιορτή του ονόματος Τάμαρα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 1 Μαΐου (01/05/2022). Δηλαδή σε 150 μέρες από σήμερα.

Η Τάμαρα δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Τάμαρα

Ταμάρα

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: