Πότε γιορτάζει ο Ισίδωρος;

Η γιορτή του ονόματος Ισίδωρος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Μαΐου (14/05/2021). Δηλαδή σε 76 μέρες από σήμερα.

Ο Ισίδωρος γιορτάζει επίσης στις 4 Φεβρουαρίου

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Ισίδωρος

Σιδέρης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: