Πότε γιορτάζει η Κάλη;

Η γιορτή του ονόματος Κάλη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου (15/05/2024). Δηλαδή σε 323 μέρες από σήμερα.

Η Κάλη δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Κάλη

Καλή

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: