Πότε γιορτάζει ο Μάγνος;

Η γιορτή του ονόματος Μάγνος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου (28/04/2022). Δηλαδή σε 205 μέρες από σήμερα.

Ο Μάγνος δεν γιορτάζει άλλη ημερομηνία.

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Μάγνος

Μάγνα, Μαγνής

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: