Πότε γιορτάζει ο Γρηγόριος;

Η γιορτή του ονόματος Γρηγόριος είναι κινητή και γιορτάζεται φέτος στις 31 Μαρτίου (31/03/2024).

Το 2025 μεταφέρεται στις 16 Μαρτίου (16/3/2025)
Το 2026 μεταφέρεται στις 8 Μαρτίου (8/3/2026)

Έχουν τη γιορτή τους μαζί με το όνομα Γρηγόριος

Γρηγόρης, Γρηγορία, Γόλης

Βρές ποιός γιορτάζει σήμερα

Κοντινές εορτές

Πότε έχει γιορτή; Ονόματα που αρχίζουν από: